Nhóm trao đổi sách và tài liệu - Học viện Ngân hàng

Nơi sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi sách và tài liệu nói chung, nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu... :-P

ai spam các vấn đề không liên quan đến việc học sẽ bị remove nhé :3

Chú ý: viết Tiếng Việt có dấu, không dùng ngôn ngữ teen

Để tiện cho việc theo dõi, các bạn post bài như sau:

[Yêu cầu] [Tên môn học/chủ đề] Tên sách/tài liệu; nội dung

Ví dụ:

[Tìm sách] [Kinh tế phát triển] (nội dung)
[Thanh lý] [Toán cc] (nội dung)