BKHCM-K15

Khóa 2015 Trường Đại Học Bách Khoa
- Web chính của trường: http:...//www.hcmut.edu.vn/vi
- Web báo của trường:http://bktphcm.net/
- KTX: http://ktx.vnuhcm.edu.vn/
- Phòng đào tạo : http://www.aao.hcmut.edu.vn/
- Diễn đàn: http://svdhbk.com/
--------------------------------------------------
Group tạo ra nhằm tạo ra môi trường hỏi đáp và kết nối sinh viên BK, đặc biệt là K15.
Group được lập ra vào lúc 17h26 Ngày 13/5/2015
--------------------------
Admin đương nhiệm: Bảo, Tuyền. See More