ҮЛ ХӨДЛӨХ | БАЙР | ОРОН СУУЦ | ХУДАЛДАА | ТҮРЭЭС

Та бүхэн гишүүдээ нэмээд, Өөрийн худалдах, түрээслэх бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой зарлалаа оруулаарай. Баярлалаа
ГРУППЫН ДҮРЭМ:
1. Ямар нэг линктэй пост байвал линк дээр нь дарахгүй байна уу (вирус байж болох тул).
2. Нэг дор нэг төрлийн зарыг хоёроос олон удаа оруулбал группээс хасна.