BigData Startup

Nơi trao đổi về các công nghệ liên quan đến Big Data với các thành viên là cộng đồng trí thức CNTT và cộng đồng doanh nhân, nhà khởi nghiệp trẻ. Tập trung vào các công nghệ lõi và các xu hướng mới nhất có liên quan.

A playground focusing on BigData technology for not only Vietnamese tech guys but also young entrepreneurs and startup founders. This group is managed to provide highly qualified discusion on BigData core technologies and its latest trends.

Contact line: [email protected]