BIG Sale in Hue

* Mục đích tạo nhóm:
+ Giúp các bạn đăng bài tự do, kinh doanh tốt hơn về mọi mặt
+ Tất cả các bài đăng sẽ được ghim liên lục mỗi ngày
+ Hàng giảm giá mạnh sẽ được ghim bài
* Phương châm:
+ Giúp cả nhà có một môi trường: kinh doanh tốt, chuyên nghiệp
+ Luôn và sẽ vạch ra các hoạch định chiến lược kinh doanh để các bạn luôn vui vẻ và phấn khởi buôn bán được tốt hơn
+ Tạo ra nhiều sân chơi và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh và công bằng hơn