BizGym

BizGym (tên trước đó là Business Gym) là câu lạc bộ, cộng đồng g...iúp bạn phát triển bản thân MẠNH MẼ HƠN & HẠNH PHÚC HƠN thông qua các trò chơi thách thức vui.

Điều kiện tham gia rất đơn giản:
- Khát khao vươn lên mạnh mẽ
- Chủ động, tích cực, cam kết khi thực hiện các thách thức
- Kết nối với các thành viên khác

Chào mừng bạn tham gia :)