TÂM SỰ CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐỘC THÂN_LY HÔN

Phong sương trên đường đời cũng là nơi để chúng ta rèn luyện trái tim.
Sự đời nóng lạnh chính là nơi để chúng ta rèn luyện tính nhẫn lại!