W-CARP cz

The World Collegiate Association for Research of the Principle.
Volně přeloženo do češtiny – Světové sdružení vysokoškoláků, kteří hledají a zkoumají univerzální principy.
W-CARP je mezinárodní organizace mladých lidí, kteří svým myšlením, chováním a jednáním usilují o svět, kde všichni lidé bez ohledu na pohlaví, rasu či vyznání žijí jako jedna rodina.
Cílem je povzbudit studenty, aby se stali vedoucími charakteru, kteří žijí pro vyšší dobro a ve spolupráci s dalšími jednotlivci a organizacemi vytvářejí kulturu míru ve VŠ komunitě.