‫اتاق تجارت ایران - امارات‬

چرا راه اندازی کردیم ؟

هدف از ایجاد این گروه به اشتراک قرار دادن اطلاعات خدمات و محصولات ارزشمند از افراد و شرکت های گمنام و یا دارای موقعیت کسب و کار محلی و منطقه ای در سطح کشور ایران با دیگر ساکنان این کره خاکی می باشد.
بدیهی است اطلاعات ذکر شده فقط با مسئولیت شخصی افراد بوده و این گروه تضمینی در مورد صحت اطلاعات مندرج در پیام ها را نمی دهد.

قوانین درج پست در گروهها:

در راستای سهولت در امر تبادل اطلاعات میان "مشتری/ فروشنده" انتشار آگهی در تمامی گروهها بر اساس اطلاعات مورد نیاز برای مشتریان نسبت به موضوع آگهی و به همراه نشانی پست الکترونیک و نیز تلفن ثابت / همراه فعال و پاسخگو که دارای نام شرکت یا برند و اعلام نام افراد پاسخگو به مشتریان در متن آگهی الزامی می باشد.

بدیهی است فقط به آگهی هایی که از این تاریخ اول فروردین 1393 به بعد شرايط فوق را دارا باشند اجازه انتشار داده می شود و با متخلفین در صورت مشاهده ضمن حذف آگهی ، اکانت کاربری آنان نیز از گروه حذف می شوند.

با احترام
مدیریت
****************
تجارت با ایرانیان داخل ایران
https://www.facebook.com/groups/IRTGW
اتاق تجارت ایران - آسیای شرق و جنوب شرق
https://www.facebook.com/groups/CIRNASEAN
اتاق تجارت ایران – روسیه
https://www.facebook.com/groups/CIRNRU
اتاق تجارت ایران – امارات
https://www.facebook.com/groups/CIRNUAE
اتاق تجارت ایران – ترکیه
https://www.facebook.com/groups/CIRNTUR
اتاق تجارت ایران – عراق
https://www.facebook.com/groups/CIRNIRQ
اتاق تجارت ایران - کردستان عراق
https://www.facebook.com/groups/CIRNKURD
اتاق تجارت ایران – ترکمنستان
https://www.facebook.com/groups/CIRNTM
اتاق تجارت ایران - جمهوری آذربایجان
https://www.facebook.com/groups/CIRNAZREP
اتاق تجارت ایران – ارمنستان
https://www.facebook.com/groups/CIRNAM
اتاق تجارت ایران – تاجیکستان
https://www.facebook.com/groups/CIRNTJ
اتاق تجارت ایران - افغانستان
https://www.facebook.com/groups/CIRNAFG