CLB Khoa học và Công nghệ - HITC

CLB CST-HITC ra đời mục đích tạo ra một sân chơi lành mạnh cho sinh viên trong khoa cũng như sinh viên trong trường yêu thích khoa học công nghệ, các cuộc thi sáng tạo khoa học. CLB là nơi sinh viên giao lưu học hỏi lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học và đặc biệt trang bị kỹ năng sống, kĩ năng mềm, kinh nghiệm làm việc; là hành trang để bước vào đời.
Ngoài ra, câu lạc bộ cũng là nơi để sinh viên làm quen với môi trường làm việc doanh nghiệp, là nơi để cựu sinh viên chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm làm việc.