CLUB TÀY NÙNG XỨ LẠNG

● Phương hướng hoạt động:
+) CHỌN NGÀY 12/12 (dương lịch) HÀNG NĂM LÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CLUB ĐỂ TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP GỠ CÁC THÀNH VIÊN.
+) Tạo ra môi trường giao lưu lành mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết cho cộng đồng.
+) Tạo ra cầu nối giao lưu văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ, chữ viết…..
+) Tạo ra môi trường học tập, trao đổi kiến thức giúp các thành viên tìm hiểu, trau dồi vốn từ vựng tiếng Tày, Nùng của chúng ta.
+) Giúp thế hệ trẻ có hiểu biết về cộng đồng mà mình đang sinh sống.
+) Nâng cao kỹ năng nói và viết tiếng mẹ đẻ của chúng ta.
+) Club là nơi để các bạn trẻ gửi gắm tình cảm, giao lưu, hẹn hò, kết đôi,….
+) Không ngừng gia tăng số lượng thành viên trong Club.
● Yêu vầu về bài đăng:
- Bài đăng hợp lệ:
+) Bài đăng có thể là hình ảnh, video clip, chia sẻ những tâm trạng tâm tư tình cảm của các thành viên, các bài viết phản ánh cuộc sống, trang phục, tập tục, tín ngưỡng…của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn chúng ta.
+) Bài viết phải có tính lành mạnh, có ý nghĩa, hướng thiện, có tính đoàn kết cộng đồng.
+) Hạn chế các bài đăng và bình luận bằng ngôn ngữ phổ thông.
+) Các bài đăng nên sử dụng ngôn ngữ, chữ viết dân tộc Tày, Nùng.
+) Khuyến khích các thành viên đăng bài viết phản ánh phân tích về ngôn ngữ, phản ánh nét đẹp văn hóa như trang phục, cưới xin, ma chay, hát then, hát sli, hát lượn, hát phong slư,…….
+) Khuyến khích các thành viên đăng bài viết về một chủ đề cụ thể nào đó để mọi người cùng bàn luận (có thể là chủ đề về trang phục, ngôn ngữ, tín ngưỡng, âm nhạc, ẩm thực …… để hoạt động của nhóm thêm phần hào hứng, sôi nổi).
- Bài đăng bị cấm (Bài đăng không hợp lệ sẽ bị xóa vô điều kiện):
+) Cấm các bài viết có tính chất chống đối Đảng và Nhà nước, chống đối chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, chia rẽ tập thể, kết bè phái trong Club.
+) Bài viết Cấm sử dụng các từ ngữ dung tục, cấm nói tục chửi bậy, chửi thề.
+) Cấm các bài đăng dung tục, hình ảnh, văn hóa phẩm đồi trụy.
+) Cấm các bài đăng quảng cáo, trang web quảng cáo vì mục đích cá nhân.
+) Cấm các bài bình luận bằng hình ảnh có tính chất bêu rếu, chế nhạo, khích bác lẫn nhau.
Những thành viên đăng bài vi phạm sẽ bị Admin nhắc nhở, nếu quá 3 lần nhắc nhở mà vẫn tiếp tục vi phạm sẽ bị cấm tham gia Club.
- Yêu cầu đối với các thành viên:
+) Các thành viên phải có tinh thần đoàn kết tập thể, có tinh thần tự tôn dân tộc.
+) Các thành viên phải yêu thương, giúp đỡ tôn trọng lẫn nhau. Phải có tinh thần học hỏi, khiêm nhường “ Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học” .
+) Các thành viên có thể giới thiệu thêm các thành viên mới cho Club để không ngừng gia tăng về số lượng thành viên.
- Danh sách các Admin của CLUB TÀY NÙNG XỨ LẠNG
1. Vy Văn Phú - nick: Phú Vy
2. Linh Văn Hoàng - Nick: Linh Hoàng
3. Hoàng Xuân Tuyến - Nick: Chuối Xanh
4.Hoàng Kiệm - Nick: Kiệm Hoàng
5. Phương Minh Thiết - Nick: Hạnh Phúc Thoáng Qua