Khoa CNTT- Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, vui chơi của sinh viên CNTT ĐH công nghệ giao thông vận tải