CT12 Kim Văn Kim Lũ (Hàng xóm-Mất điện có nhau)

"HÀNG XÓM MẤT ĐIỆN CÓ NHAU"
Group dành cho cư dân CT12,và những cá nhân có ý định mua CT12 để ở cần tìm hiểu thêm thông tin.

Đối với những người đã mua CT12: Để được join vào group vui lòng điền đầy đủ thông tin trong phiếu thăm dò này: https://docs.google.com/forms/d/18aKDiMZIov2jQjOJ9oI5BQikx1Qhl0RREgDQjsFHLs4/viewform

Thank you,
Admin