Canon Chonburi Club

กลุ่มของผู้ใช้กล้อง Canon ในชลบุรี และใกล้เคียง ภาคตะวันออก
วัตถุประสงค์เพื่อแชร์ Update ข่าวสารต่างๆของ Canon ทั้งHardware และ Software , ข่าวกิจกรรม , โปรโมชั่นต่างๆของ Canon

และให้สมาชิกถามตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆของอุปกรณ์ต่างๆ แชร์ภาพ นัดเที่ยว ฯลฯ

กรุณางดเว้นการกล่าวถึงการแบ่งค่ายต่างๆ การเปรียบเทียบหรือเปรียบเทียบเชิงส่อเสียด งดดราม่า และแอดมินจะลบทุกโพสที่ส่อเค้าดราม่า หรือกระทั่งการป่วนต่างๆ

กรุณาใช้อย่างมีสติและให้เกิดประโยชน์กับตนเองนะฮะ