[Keys to be Rich]

Đây là Group dành riêng cho các thành viên đã Tham gia chương trình Đào tạo chiakhoalamgiau.com cũng như các chương trình đào tạo cấp cao của Cơn Bão Triệu Phú.
Group là nơi chia sẻ những Thành công, những Trải nghiệm của các bạn, chúng ta cùng nhau hỗ trợ và truyền năng lượng cho nhau để cùng nhau xây dựng Cuộc sống Giàu có, Thành công và Hạnh phúc hơn. ♥ ♥