Chợ Cầu Lông

Nơi rao mua, bán cho thuê vợt, giầy, quần áo Cầu lông. Thuê và cho thuê sân Cầu lông, dịch vụ đào tạo, giới thiệu giao lưu các thành viên. Và các đồ khác liên quan đến môn Cầu lông.