Chợ Pet

Nơi rao bán, trao đổi chó, mèo, lợn, gà, kì đà, đà điểu... ( Lưu ý đề nuôi, không để thịt)