ชมรมผู้นิยมสาวแว่นแห่งประเทศไทย (ชสวท.)

"ชมรมผู้นิยมสาวแว่นแห่งประเทศไทย" (ชสวท.) [The Meganekko Club Association of Thailand - MCAT] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 กรุณาติชมรูปภาพด้วยความสุภาพ
ป.ล. อย่าลืมแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จัก ที่นี่
http://www.facebook.com/groups/310167565903/doc/10150520076655904/

แล้วรบกวนอ่านกฎด้วย ครับ
http://www.facebook.com/groups/310167565903/doc/10150212465030904/