Chợ Tốt

các shop nào muốn kinh doanh
duyệt bài tự đồng thì ib mình đăng ký !
1 ngày đăng bài quá 3 lần -> kích khỏi ghoup
up tào lao mía lao -> kich khỏi ghoup
Lữ Gia