Cơm Có Thịt United Kingdom

THÔNG BÁO THAY COVER Cám ơn Đinh Ngọc Anh và các bạn nhà Cơm Có Thịt UK đã ủng hộ chương trình suốt thời gian qua. Hiện nay UK đang kiện toàn nhân sự mới đảm nhiệm công việc đại diện, tiếp tục vận động gây quỹ cho chương trình Cơm Có Thịt/ Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao.
Trong khi chờ nhân sự và tài khoản mới, chị nhờ Hoàng Thanh Bình thay cho chị cover chung của chương trình cho trang và nhóm của nhà UK nhé.
Cám ơn các bạn! Bùi Thu Thủy