League of Legends PH Community

Makipag Tiwtiwan,Kulitan,Tugtugan sa GTALK ( http://t.garena.com/42699497 ) Namin para sa 50% Garena Energy :D

Paki share po ang ating group ♥ :))

#HartHart