Cộng Đồng Android trên Facebook

+ Cộng đồng Android năng động và chất lượng nhất Facebook
+ Nói không với spam quảng cáo (mọi thành viên quảng cáo sẽ bị ban vĩnh viễn)
+ Mục tiêu cao nhất là hỗ trợ thành viên, mang kiến thức về Android đến mọi người dùng