Cộng đồng SocialSEO

Cộng đồng SocialSEO là nơi các SEOer cùng nhau thảo luận chia sẻ kiến thức,thủ thuật SEO thông qua Mạng Xã Hội.
(Thông thường mạng xã hội được con bot đọc rất thường xuyên và nhanh chóng, dễ dàng được index)