Cộng đồng Việt - Hàn (한-베 공동)

Là nơi kết nối và chia sẻ tất cả giá trị tinh thần Việt - Hàn. Trao đổi về thông tin giáo dục, việc làm, văn hóa...giữa hai nước để tất cả các bạn có thông tin hữu ích trong cuộc sống.