Trường Đại Học Công Đoàn

Trường Đại học Công Đoàn được thành lập ngày 15/5/1946, đến nay... đã có lịch sử hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành. Trường đã phát triển từng bước từ trường sơ cấp, trung cấp đến cao cấp và ngày 19/5/1992 đã chính thức được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đổi tên thành “Trường Đại học Công Đoàn”. Trường Đại học Công Đoàn là trường đại học đa ngành, đa cấp trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường vừa thực hiện chức năng đào tạo cán bộ cho tổ chức Công đoàn ( chỉ tiêu do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giao), vừa góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội (theo chỉ tiêu Nhà nước giao).
Từ khi hòa nhập vào hệ thống giáo dục quốc gia, được sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự giúp đữ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường đã vươn lên đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vị trí và uy tín của Nhà trường trong xã hội:
Từ năm 1993 đến nay, trường đã đào tạo:
10.844 Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Xã hội học và kỹ sư Bảo hộ lao động
526 cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Campuchia
Bồi dưỡng cho hàng chục vạn cán bộ Công đoàn các cấp
Nhà trường hiện có lưu lượng hàng năm là 5500 sinh viên hệ đại học và gần 1000 cán bộ hệ đào tạo ngắn hạn, tập huấn, bồi dưỡng.

*CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

1. ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
- Ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính; Ngân hàng; Kế toán; Du lịch Lữ hành
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó2. ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Xét theo kết quả thi Đại học
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó3. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

Từ trung cấp lên đại học:
- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc khối ngành Kinh tế - Quản tị kinh doanh. Có ít nhất 3 năm làm việc gắn bó với môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó

Từ Cao đẳng lên Đại học:
- Ngành đào tạo: Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế - Quản tị kinh doanh nếu hạng khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp; nếu bằng trung bình phải có ít nhất một năm làm việc gắn bó với chuyên môn được đào tạo
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
- Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2008
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó4. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC BẰNG HAI

- Ngành đào tạo: Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Bảo hộ lao động
- Đối tượng tuyển sinh: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, không chính quy ( tại chức, chuyên tu, từ xa, mở rộng …)
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học theo hình thức nào cấp theo hình thức đó5. ĐẠO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)
- Mã tuyển sinh: 402; 403
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD
- Kết quả đào tạo: Đến nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
30 khóa tập trung với 1.016 sinh viên là cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức lao động
15 khóa tập trung với 5.351 sinh viên cho xã hội
108 khóa học tại chức với gần 9.000 sinh viên là cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong cả nước

Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)
- Mã tuyển sinh: 101
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
15 khóa tập trung với 1.636 sinh viên
03 khóa tại chức với gần 300 sinh viên

Ngành Xã hội học (Sociology)
- Mã tuyển sinh: 501
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo được:
10 khóa tập trung với 1.600 sinh viên
03 khóa tại chức với gần 100 sinh viên

Ngành Công tác xã hội (Social work)
- Mã tuyển sinh: 502
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 238 sinh viên

Ngành kế toán (Accounting)
- Mã tuyển sinh: 406; 407
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo:
02 khó tập trung với 870 sinh viên
03 khóa Tại chức với 276 sinh viên

Ngành Tài chính - Ngân hàng (Finance and Banking)
- Mã tuyển sinh: 407; 408
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 796 sinh viên

Ngành Quản trị nhân lực (Human Management)
- Mã tuyển sinh: 404; 405
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực
- Kết quả đào tạo: Hiện nay Nhà trường đã và đang đào tạo 75 sinh viên

Ngành Luật (Law)
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật
- Tuyển sinh từ năm 2009 - 20106. HỆ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

- Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh; Xã hội học; Công tác xã hội; Bảo hộ lao động; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng
- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Tại chức
- Kết quả đào tạo: Đến nay Nhà trường đã và đang đào tạo hơn 15.000 sinh viên là công nhân viên chức lao động7. CAO HỌC

- Chuyên ngành đào tạo: quản lý Nguồn nhân lực
- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp đại học hệ tập trung và hệ không tập trung thuộc khối ngành kinh tế và Quản trị kinh doanh
- Thời gian đào tạo:
Đào tạo tập trung: 2 năm
Đào tạo không tập trung: 3 năm
- Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ kinh tế
- Kết quả đào tạo: Tuyển sinh từ năm 2007 - 2008. Hiện có 2 lớp cao học với 80 học viên8. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN NGẮN HẠN

- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo được 78 khóa với 7.205 cán bộ
- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ năm 1992 đến nay. Nhà trường đã bồi dưỡng tập huấn:
02 lớp dự bị công nhân ưu tú: 77 người
Bồi dưỡng chuyên đề gần 40.000 lượt cán bộ Công đoàn các cấp
Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn chủ chốt hơn 1000 người
Bồi dưỡng giảng viên kiêm chức hơn 500 người9. ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN LÀO, CÔNG ĐOÀN CAMPUCHIA

- Cán bộ Công đoàn Lào: Từ năm 1979 đến nay, Nhà trường đã và đang đào tạo được 735 người
Hệ đại học 11 khóa với 47 người
Đào tạo ngắn hạn 15 khóa với 340 người; trung cấp 2 khóa với 48 người
Đào tạo, bồi dưỡng tại Lào 300 người
- Cán bộ Công đoàn Campuchia: Từ năm 1981 đến năm 1991, Nhà trường đã đào tạo:
Hệ đại học 2 khóa với 11 người
Hệ trung cấp, ngắn hạn 8 khóa với 200 người