Đam Mê Cover và Design

--- CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GROUP " ĐAM MÊ COVER và DESIGN "---

--- DƯỚI ĐÂY LÀ TỔNG HỢP LINK TẢI PTS TỪ BẢN 7.0 -> CC ---
PTS 7.0 " http://server4.phimmoi.net/54cc0c36 "
PTS 8.0 " http://server4.phimmoi.net/54700c2c "
PTS 9.0(CS2) " http://server4.phimmoi.net/5c5b0c6c " + Keygen " http://server4.phimmoi.net/56881102 "
PTS CS3 " http://server4.phimmoi.net/236d100e "
PTS CS4 " https://www.fshare.vn/file/TN3AT06G7T/ "
PTS CS5 " http://www.fshare.vn/file/T64SX1WTST/ "
PTS CS6 " http://server4.phimmoi.net/25a6100b "
PTS CC " https://www.fshare.vn/file/TQRY2PK29T/ ''
* LƯU Ý: DÙNG WINRAR 5.0 ĐỂ UNRAR
PASS GIẢI NÉN " sinhvienit.net "