Dansk muslim debatten

I Allahs navn, Den Nådige og Den Barmhjertige.

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh, Shalom, Fred. Velkommen til.

Denne gruppe er både til muslimer og ikke -muslimer, da man gerne vil have et sted hvor alle kan debattere om samfundet og samfundsemner generelt. Danmark har en fantastisk positiv aura, hvor mennesker med vidt forskellige kulturer lever dør om dør. Med denne gruppe håber man at kunne åbne folks øjne for den positive stemning, der hersker i Danmark.

Danmark er med tiden blevet et land hvor man kan købe alt hvad hjertet begærer og møde mange forskellige kulturer. Det er en vision at vise denne mangfoldighedskultur i Danmark. Ligeledes håber man også at der kan blive bygget bro mellem muslimer og ikke-muslimer på et fundament af oplysning/viden og tolerance fra begge sider.

--------------------------------------------------------------
Vi oplever at der kan forekomme religiøs-juridiske spørgsmål op her i gruppen, hvor folk der (desværre) ikke har den nødvendige viden til at kunne vejlede, svarer og kan derved skabe forvirring. Vi har derfor besluttet, at vi i fremtiden henviser til enten Wilayah.dk eller Haya.dk. Det betyder at oplæg med svar på islamisk-juridiske spørgsmål fremover vil blive slettet medmindre man kan bevise at man enten studerer på Al Mustafa Universitet eller på Al Azhar Universitet.

Vi i administrationen deler ikke nødvendigvis de holdninger og synspunkter, som gruppens medlemmer giver udtryk for her på gruppen.

Maks 2 nye tråde om dagen, da der er mange der poster.

18+ (over 18 år)

§1- Gruppen er på ingen måde et sted for religiøs missionering.

§2- Gruppen tillader ingen perverse, pornografiske eller stødende indlæg.

§3- Gruppen tillader ingen hån, personlig informationsudveksling eller materiale der er forbudt af den danske lovgivning.

§4- Al materiale der opfordrer til vold, ekstremisme eller handlinger som den danske lovgivning har ulovliggjort vil blive slettet og meldt til myndighederne.

§5- Gruppen tolerer ligeledes ikke racisme og enhver profil, indlæg som indeholder racisme, pervers materiale eller noget seksuelt vil blive udelukket permanent.

§6- Enhver angreb, hån eller amoralsk handling overfor andre tro og religion vil medføre advarsel og udelukkelse.

§7- Alle køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse er velkommen i denne debat gruppe.

§8- Enhver reklame for en anden gruppe skal gå igennem admins først. Sker dette ikke fører det til øjeblikkelig ban.

§9- Enhver kritik rettet mod gruppen eller admins skal sendes privat og offentlig kritik bliver slettet og medfører ban på ubestemt tid.

§10- Gruppen har til enhver tid ret til at redigere, slette eller banne folk.


Gruppen blev Grundlagt i: 22-3-2012

Må Freden være med jer alle. God debat.


Admins : Saif Shah Muhammad og Nisar Jan.