Darul Emas Perak

JUAL BELI EMAS, PERAK, COPPER DAN BAHAN GALIAN LAIN

Perkhidmatan:
* Menjual emas baru dan terpakai
* Membeli emas terpakai/lama/rosak/patah dgn harga tinggi
* Menawarkan perkhidmatan membantu menebus surat pajak (arrahnu/convensional)