อร่อยเหาะเจาะสองแคว

กลุ่มนี้เปิดขึ้นเพื่อแนะนำอาหารอร่อย สะอาด มาตรฐานด้านบริการ เฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและผู็มาเ้ยือนได้รู้จักและรับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน กรุณาใช้วิจารณญานในการคิดและชม เพราะเป็นกลุ่มเปิดจึงมีความคิดเห็นที่หลากหลาย มีความนิยมชมชอบไม่เหมือนกัน เชื่อในสิ่งที่เห็น ชอบในสิ่งที่สัมผัส ไม่คิดทำร้ายทำลายโอกาสซึ่งกันและกัน ไม่อนุญาตให้โพสด์ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอาหารโดยเด็ดขาดนะครับ