Khoa Kinh Tế & Luật - Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh

Group diễn đàn chung của sinh viên Khoa Kinh Tế & Luật. Nơi chia sẻ, thông tin, thông báo...Tag, Like, Share, Comment có thể nếu bạn đã đọc hoặc bài viết có ích cho mọi người nhé!
Group này mình lập mục đích để giao lưu giữa các sinh viên khoa mình với nhau trên tinh thần đoàn kết và xây dưng. thông báo những thông tin của các bạn admin cập nhật được. bên cạnh là nơi giao lưu trao đổi việc học tập của các bạn sinh viên. các anh chị đi trước là những người có kinh nghiệm nên có thể tư vấn trả lời giúp những thắc mắc của các e khóa sau. Các bạn trong khoa nên cập nhật các thông tin chính xác tại web khoa www.ou.edu.vn/ktl và diễn đàn http://elearning.ou.edu.vn/.! Tks