ĐồNg HớI Club Face B0oK .....

Tham gia Group chủ yếu là vui vẻ và giao lưu
Like và cm nếu bạn thấy hay và muốn cảm ơn người viết
Post cái thú vị để mem hội cùng nhau thưởng thức

KHÔNG SỬ DỤNG NHỮNG TỪ NGỮ THÔ TỤC, PHẢN ĐỘNG VÀ GÂY MẤT ĐOÀN KẾT
mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xóa topic + banned ra khỏi hội

ad: david toàn
qtv: quốc toản trần , sở văn mợ