Hội doanh nghiệp tư nhân Việt Nam

Cùng nhau hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh doanh vì một Việt Nam phát triển bền vững.