กล้อง EOS CLUB

ยินดีต้อนรับสู่ห้อง "กล้อง EOS CLUB (Revolution) "

ห้องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะคติ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ แชร์มุมมองในการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาการถ่ายภาพร่วมกัน

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การโพสประกาศขายของ และ โฆษณา จะถูกลบ และจะถูกเชิญออกจากกลุ่มโดยทันที


WELCOME TO EOS CLUB (Revolution)

EOS club group(Thailand) was setting up for everyone who has a passion in Photography, Technique and share an idea to each other

Please be aware that all advertisement will be remove and ban from the group.


Founded 2012
Revolution 2013