EQVN-IM71

Em xin tóm lại một số thông tin cần thiết để hỗ trợ trong quá tr...ình học tập của lớp mình để các anh/ chị dễ tham khảo như sau:
- Lịch học: http://eqvn.net/lich-hoc/ Theo dõi lịch học để biết mình học buổi gì và nếu có dấu * - anh/ chị mang laptop đi học.
- Tài liệu Internet Marketing: http://eqvn.net/blog/
- FanPage của EQVN: https://www.facebook.com/eqvn.net
- Group học viên EQVN chung: https://www.facebook.com/groups/hocvieneqvn
- Đăng ký học bù: gửi email về daotao@eqvn.net ghi rõ họ và tên, lớp và buổi học vắng để phòng đào sắp xếp lịch học bù nhé!
- Bài tập cá nhân: http://baitap.eqs.vn/bai-tap-ca-nhan-2/form-trinh-bay/
- Bài tập nhóm: http://baitap.eqs.vn/bai-tap-nhom/
Ngoài những vấn đề trên, anh/chị có thể liên lạc trực tiếp với em nhé ^^