Mercedes E Class Viet Nam (E Club)

Nơi sinh hoạt chung và trao đổi kỹ thuật Mercedes E Class. Không... được phép rao bán hàng, phụ tùng hoặc các hình thức PR quảng cáo trá hình. Không đăng các nội dung nhạy cảm liên quan chính trị, các nội dung trái thuần phong mỹ tục.