Ecommerce Startup - Cộng đồng kinh doanh online

Cộng đồng được lập ra với mục đích chia sẽ những kinh nghiệm trong kinh doanh online. Bằng những ý tưởng, trải nghiệm, va vấp, chúng ta học hỏi lẫn nhau để không ngừng phát triển.

Lưu ý:
Tất cả các bài đăng với nội dung câu like, không lành mạnh, spam sẽ bị mời ra khỏi cộng đồng.

Rất mong các bạn cùng nhau phát triển cộng đồng bán hàng hiệu quả