Education Việt Nam

Education VietNam Nơi chia sẻ các kiến thức kinh tế, thời sự, các vấn đề nan giải của đất nước một cách nghiêm túc, dựa trên quan điểm lành mạnh có chính kiến và phản biện một cách có văn hóa, học thức.
Qui Định của nhóm :
- Không dùng những từ khiếm nhã, dung tục
- Không bàn luận đăng tải những nội dung liên quan đến chính trị