ЭЛИЙ БАЛАЙ!

ЗИАK МАНАЙ ГРҮҮПИЙН ЗОРИЛГО:

ЗОРИЛГОТОЙ БОЛОХ ?!