Email Marketing Pro

Nơi chia sẻ, sinh hoạt của những người yêu thích email marketing và làm email marketing đúng nghĩa !
1. Email marketing đúng nghĩa là bạn phải gửi một email đến đúng người muốn nhận nó. Nếu bạn cho người khác một thứ mà họ không muốn nhận, điều đó bị coi là không tốt
2. Hãy xây dựng danh sách cho mình một cách cân thận. 500 khách hàng trong list là đủ để bạn bán hàng qua email rồi
3. Những cái gì có giá trị sẽ được thừa nhận bằng tiền, và hãy trân trọng những thứ giá trị người khác đang cho bạn. Họ đang cho bạn tiền.