ENGLISH FOR VIETNAMESE

English For Vietnamese là cộng đồng mở do những người Việt ham thích Tiếng Anh, văn hóa nước Anh chung tay góp sức tạo nên.Ngoài ra cộng đồng cũng mời các Bạn nước ngoài cùng tham dự để đây thực sự là 1 cộng đồng mở cho mọi người. Với mong muốn giản đơn là muốn tất cả người Việt có thể sử dụng English như một ngôn ngữ thứ 2 của mình cho công việc, cho giao tiếp hàng ngày. Hy vọng và chào đón tất cả các thành viên! English For Vietnamese xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thành viên.........