EGA - Espergærde Gymnasiums Alumni

Torsdag d. 10. oktober blev EGA (Espergærde Gymnasium og HF Alumni) stiftet. Det er en forening for tidligere elever, der hvert år - den sidste lørdag i august - vil afholde en fest på skolen.

Alle tidligere elever vil have mulighed for at deltage og målet for forening er, ud over at feste, at fastholde det netværk som eleverne har fået på EG.
Et Alumni-netværk der kan bruges i relation til jobmarked, boligsøgning, studieliv, rejseaktivitet mv., samt genfortælle den gode historie om EG.

Følgende tidligere elever er sammen med undertegnede med i EGAs bestyrelse.

Josefine Eiberg L12, Karoline Launbjerg K10, Simone Larsen K12, Jacob Lee E10 og Lars Høyer Holmqvist.

Følgende tidligere elever har givet tilsagn om at hjælpe aktivt Emil Ølgaard L09, Alex Rudniak K12, Sebastian Hartbøl K12, Alexander Blum Bertelsen N13 og Josefine Riber K10.

Vi afholder vores første møde i maj måned 2014 og den første fest vil blive afholdt lørdag d. 30. august 2014. Fremover vil festen altid foregå sidste lørdag i august.

Foreningens økonomi skal hvile i sig selv og et eventuelt overskud vil blive doneret til EG’s elevfond. Elevfondens formål fremgår af dens § 3. Institutionens formål er at støtte elever, der på grund af økonomiske forhold ikke har mulighed for at deltage i studierejser og lignende aktiviteter.

Vh. Lars