Exciter Thường Tín - Club

Nơi Hội Tụ..
- Kết nối anh em yêu Exciter
- Tạo một sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho anh em
- Giao lưu học hỏi kinh nghiệm đi xe an toàn cũng như độ xe
- Chia sẻ các địa chỉ,shop và phụ kiện bán đồ uy tín cho Exciter trên toàn quốc.!
-------------
Mọi chi tiết xin liên hệ:
1. Leader : Thiên Trường: 0973456099
2. Thủ Quỹ : Phan Chuẩn Uý: 0982526192
3 . Thành viên Ban Quản Trị.
* Lê Văn tú: 0973456507
* Nguyễn Năng Hưng: 01629508009