SLNA.FC - YÊN THÀNH

FC - SLNA - YÊN THÀNH
Hội cổ động viên Yen Thanh , FC Yên Thành . Câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp , cổ động viên chuyên nghiệp .
Sông Lam Nghệ An - FC Yên Thành , nơi tình yêu bóng đá hội tụ !