FIGHT FOR PINOY TAX HOLIDAY

TAX HOLIDAY - Ang layunin ng groupong ito ay manawagan sa pamahalaan na mag karoon ng isang TAX HOLIDAY. Ito ay panandaliang paghinto ng pagbabayad ng buwis. Sa bilyong bilyong piso na nawala at nanakaw ng iilan mula sa kaban ng bayan, hindi na ito maibabalik pa. Sa pamamagitan ng TAX HOLIDAY magkakaroon tayong mga mangagawa ng pagkakataon makahinga mula sa ating mga pangangailangan tulad ng pagkakautang, pangbili ng gamot, mga medikal na pangangailangan, pagkain, damit, o di kaya ay makdagdag sa ipon. Sa pamamagitan ng isang TAX HOLIDAY mararamdaman natin ang kaluwagan kahit sa sandaling panahon. At mabibigyan natin ng halaga ang perang binabayad natin sa gobyerno bilang buwis. Ito ay hindi magiging makabuluhan kung hindi natin ito ipapanawagan sa ating gobyerno.

Sa sandaling maging Viral ang grupong ito magkakaroon tayo ng lakas upang manawagan sa Malacanang ng isang TAX HOLIDAY.

Sumali sa panawagan at makiisa para sa atin ito.