Ny fitiavana sy ny tontolony !

Ny fitiavana sy ny tontony ===> Sehatra manokana mombany fitiavan'olondroa lahy sy ny vavy! Ary toerana hoentina anambeazana ny hafa koa!
Tsy mivoana @ ireo ny zavamisy ato, tsy natao resaka FOKO na FINOANA sns mba ho marikin'ny fifanajana eo @ Samy membres
Ary aoka Samy hanoratra tsara mba ho hain'olona pour t'aider!
Interdit de l'alphabet malagasy
W, X , C , U fa voafafa izay statuts ita fa mampiasa anio !
Merci à tous les membres!