Freelancers - Hội những người làm việc tự do

Tự do thể hiện bản thân, tự chủ phát triển nghề nghiệp, tìm thấy freelancer phù hợp, kết bạn để cùng làm dự án... là tất cả tiêu chí của cộng đồng www.freelancerViet.vn
Fanpage: www.facebook.com/freelancerViet