Front-end Developers Thailand

Welcome to Front-end Developers Thailand
ยินดีตอนรับเข้าสู่ กลุ่มนักพัฒนาหน้าเว็บไซค์ครับ

ผมขอประกาศกฏการโพสดังนี้นะครับ
--------------------------
1. ข้อมูลที่โพสต้องเกี่ยวข้องกับ สาย Front-end โดยตรง (html css javascript) หรือ ที่เกี่ยวข้องกัน
2. ไม่อนุญาติให้ประกาศรับสมัครงาน เพราะถือว่าผู้ได้ประโยคคือผู้ที่มาประกาศรับสมัคร**
3. ไม่อนุญาติให้ ประกาศรับสมัครสอนใดๆ ที่มีค่าใช้จ่าย ที่นี้ไม่ใช้พื้นที่โฆษณาครับ

จุดประสงค์
------------------
- แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง แกสมาชิก
- ช่วยเหลือสมาชิกที่ติดปัญหา [ถาม google แล้วไม่เจอ] ในส่วนหน้าเว็บ