GALM

GALM behartigt de professionele, juridische, materiële en creati...eve belangen van de auteurs en componisten bij media, beleidsinstanties, uitgevers, auteursverenigingen en alle andere actoren in de Belgische muziek- en audiovisuele industrie.
GALM is een spreekbuis en aanspreekpunt voor de auteurs en componisten uit de lichte muziek en wil in eerste instantie de communicatie met Sabam optimaliseren.

Het GALM-bestuur vindt het belangrijk dat auteurs lichte muziek met één stem kunnen spreken, zoals klassieke musici of uitgevers dat al langer kunnen.

Tom Kestens is voorzitter, Eva De Roovere Onder-Voorzitster. Andere bestuurders zijn ondermeer Klaas Delrue, Hilke Ros, Hans Helewaut, Piet Maris, Luc Gulicnk, John Terra, Luc Waegeman, Daniël Gybels, Ingrid De Schepper, Evert Verhees en Paul Poelmans.