GAY LOVE ROMANTIC ĐÀ NẴNG

Không có quyền lựa chọn giới tình của mình khi sinh ra! Nhưng họ có quyền lựa chọn cách sống đúng với giới tính của mình!
Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt xé ra to! Đừng vì những chuyện không đâu mà để bụng!
Hãy sống với chính mình và mọi người! Mình vì mọi người thì mọi người vì mình!
Đạo đức con người trên hết! Hãy thể hiện mình là 1 thành viên LGBT Đà Nẵng tinh tú và trong sáng trong mắt mọi người! :)
OK