Gino Club HK

******GINO CLUB HONG KONG******

歡迎各GINO同學們加入這個大家庭!
不論高矮肥瘦,男女老幼,只要你地對GINO有喜好~都可以加入~!
係黎道大家可以吹吹水,傾下大家既心得之外.
亦都歡迎大家隨時隨地約個地方聚一聚,食個糖水打個ROUND~
將你地喜愛GINO既熱誠推到最高~!!!!
大家千祺唔好埋沒GINO既靈魂!!!!